Lite kort om Zenfilosofin (Zen)

Den Kinesiska läran om Zenfilosofin kom i kontakt med Hinduismen genom Buddhismen för ca 100 år efter Kristus.

Denna filosofin utvecklades sedan under 1200-talet i Japan till Zen och spreds därifrån till resten av världen.

Zen söker inte efter meningen i livet utan metoder som hjälper en att vara i nuet samt överfinna ens svårigheter som person.

Den går ut på att bara koncentrera sig på här och nu; leva i nuet.

Zen filosofin delas i olika Zenfraser som hjälpper en att se på livet lite annorlunda och mera positivt sätt.

Den uppmuntrar en att gå och skapa sin egen väg. (Du är din egen GUD)

"Det vi kan ändra på är våra uppfattningar; med dessa kan vi ändra allt".-Donna Quesada.

Ur: "utforskasinnet.se"