Lite kort om Judendom

Denna sida är inte klar än.

Lite kort om Judendom

Judendomen (den judiska religionen) är en av de äldsta religioner som utövas idag. Dess tre grundstenar är lagen (Torah), gudtjänsten och de goda gärningarna.

År 2012 fanns ca 14 miljoner Judar i hela världen, varav ca 5,9 milj i Israel och ca 5,4 milj i U.S.A , resten ca 17,6 % i övriga världen.

Judar har 613 bud att följa. De sk noakidska buden, efter Noak som Gud slöt ett förbund med i Första Moseboken med regnbågen som tecken.

Judar tror på Torah (de 5 Moseböckerna), att Gud existerar okroppslig och som alltings skapare och som är evig. Att Gud är den enda som är värdig att tillbedjas.

Judarna tror även att Mose var den första av profeterna och att allt som talas av profeterna är sanning.

Tron på att Gud känner människans handlingar och tankar samt belönar och bestraffar den som håller eller överträder hans bud.

Att Messias skall komma och att de döda skall uppstå.

Judisk religion/Judendom (Svensk benämning: mosaisk trosbekännelse)

I Gamla testamentet (Bibel) från Moses tid till fångenskapeni Babylonien kallades Judendom Israelitisk religion. Den grundades av Moses och utformades av profeterna samt utgår från att Gud (Jahve) slöt förbund med folket Israel vid uttåget från fångenskapet ur Egypten.

Judar är ursprungligen ett semitiskt folk, en grupp inom Hebréena (1Mosebok).

Ökenvandringen i Sinai ca 1360-1320 f.kr. med profeten Mose återupplivade den monteiska Jahvereligionen och lade grunden till Torah (lagen), Degalogen (budorden)...

Profeterna menar att Jahve inte är bara Israels Gud utan hela världens.

Judendomen utmärks av etiska bud och kultiska regler ( t ex omskärelse).

Fariséernas (de skriftlärda) skriftlärdom samlas i Talmud som slutredigerades på 400 talet e.kr. I Talmud finns kommentarer samlade till Mose lag och reglerar den ortodoxe judens liv i detalj.

Man skiljer mellan liberal.j och ortodox,j. Ortodox judar håller på de rituella buden.

Pojkar och män bär vanligen huvudbonad kalott (kipa) som tecken på vördnad för Gud. Man har även strikta regler för födöämnen och deras tilllagning.

"Den nutida israeliska historiesynen delar in Israels historia med nio stora lidandesperioder som stolpar": (ur Slå upp, 1984) 

1:a Fångenskapen i Egypten och Ökenvaqndringen därefter i Sinai öken.

2:a Ramsen III:s seger år 1190 f.kr. över "sjöfolken". De förödande  krigen mot filistéer.

     Judarike bildades efter Israels sänderfall efter kung Salomons död ca 933       f.kr.

3:e Krik mott Assyrien ca 850 talet f.kr.

4:e Babyloniska fångenskapen år 586-539 f.kr.

5:e Seleukiderna övertog Juda rike år 200 f.kr.

6:e Det Romerska trycket ökade, vilket ledde till Jerusalems totala förstöring under Titus tid år 70 e.kr. Därefter började Diaspora; Judarnas spridning över välden.

7:e Det första kristna korståget på 1100 talet med Judeförföljerser och mord samt                   bränning på bål.

8:e Med den Franska Revolutionen splitrades väldsjudendomen allt mer.

9:e Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 och därefter massutrotningen av Judar som        följd.

Gudtjänsten hålls i Synagogan eller i hemmet. Veckans helg-och vilodag är Sabatten som inleds fredag kväll när solen gått ner fram tills lördagkväll när solen gått ner.

Judendomens symboler är torahrullen, den sjuarmade ljustaken och davidsstjärnan (även s k judestjärnan); gul sexuddig stjärna.

Under nazistregimen tvingades alla judar bära på kläderna denna gulfärgade Judestjärna.

Den Judiska kalendern är enkombination av mån-och solkalendern.

Tideräckningen börjar 6/10 år 3761 f.kr. då jorden skapades av Gud. (enligt beräckningar i Bibelns Gamla Testamente)

Ett månår bestod tidigare av 13 månader; 354 dagar. För att få kalendern att även stämma  överens med solåret införde man en skottmånad vart tredje år.

 

Vill du veta mera så kan du t ex Googla: "Religioner i världen"--"Lista över trosuppfattningar efter antalet bekännare"--"Världens största trosuppfattningar"--"Judendom". (Texter ur Wikipedia-Den fria encyklopedin).