Lite om Buddhism

Denna sida är inte klar

Lite kort om Buddhism

Buddha (Sanskrit)=den upplyste. Buddhas lära (Dahrma)

Det finns ca 374 miljoner utövare för Buddhismen i världen. (2014)

Buddha föddes i norra Indien ca 560-480 f.kr. Namnet Buddha var egentligen hedersnamn tillägnad Indien filosofen Siddharta. Han kom från en förnäm släkt men lämnade sin hustru och barn redan vid 30 års ålder för att leva i ensamhet och meditera. Han samlade sedan ihopp ett antal anhängare och började förkunna sin lära; Buddhismen. Buddhas lära spreds sedan i östra Asien.

Det viktiga i hans lära är att meditera, söka kunskap, måttfullhet, icke-våld samt respekt för allt levade.

Buddhismen kretsar kring två huvudfrågor; lidandet och befrielsen från detta.

Buddhismen lär att livet är ett lidande med dess ständiga återfödelser och att man skall söka upphäva dessa genom att förinta livstörsten.

Buddhismens andliga slutmålet är Nirvana = befrielse från lidandet i återfödelsernas kretslopp. 

Först när människans materiella livsbegär upphör kan nirvana, ro och stillhet uppnås.

Buddhismen tror inte på ngn allsmäktig och evig Gud eller förekomsten av själar.

I Buddhismen finns därmed inget gudsbegrepp men man dyrkar istället flera gudomligheter, bl. a Buddha själv. Grundläggande är även munkväsendet.

Färslingen står öppen för alla med hjälp av förmedlande gudomligheter.

Istället än bön använder man sig av meditation och tror på karmaenergi och dess påverkan.

Buddhister känner tillit samt vördnad för Buddha och dess avbildningar samt tron på Nirvana, som ett ljus som inte kan ses och tillvaro som nått upplysning utan att aldrig mera återfödas.

Det finns två riktningar inom Buddhismen; Hinayana (den lill vagnen)som är den konservativa riktningen och som helt håller på Buddhas ursprungliga lära och som utövas i Sri Lanka, Burma och i Thailand. Mahayana (den tora vagnen) är den friade riktningen som upptagit mer folkliga förestäälningar och utövas mest i Tibet, Kina och i Japan. (ur Slå upp, 1983)

Den Japanska Zenbuddhismen har väckt stort intresse i Västerlandet. (ur Bonniers Compact Lexikon, 1998)

I Sverige finns det Thai tempel bl a i Göteborg, i Norrland, i Dalarna och i Borås. Det unika och vackra tempel i Norrland hetter Thailandska paviljongen och finns i den jämtländska björkskogen i Ragunda. I Fredrika finns Fredrika Buddharama Tempel...

Vill du veta mera så kan du  t ex Googla: "Religioner i välden"--"Lista över trosupfattningar efter antalet bekännare"--"Världens största trosuppfattningar"--"Buddhism". ( Texter ur Wikipedia-Den fria encyklopedin).