Religiösa dagar-/helgdagar enligt Svenska kalender 2017

  5/1    Trettondagsafton (vanlig arbetsdag)

  6/1    Trettonde dag jul (Röd dag-Helg dag)

27/1    Förintelsens minnesdag (vanlig arbetsdag)

 5/2     Kyndelsmässodagen (Röd dag-Söndag)

26/2    Fastlagssöndagen (Röd dag-Söndag)

 5/3   Midfastosöndagen (Röd dag-Söndag)

26/3   Jungfru Marie bebådelsedag (Röd dag-Söndag) -sommartid börjar

  9/3    Palmsöndagen (Röd dag-Söndag).

13/4   Skärtorsdagen (vanlig dag i kalender)

14/4   Långfredagen (Röd dag-Fredag)

15/4   Påskafton (vanlig lördag i kalender, helgdag i arbetslivet/Lördag 2017)

16/4   Påskdagen (Röd-dag/Söndag 2017)

17/4    Annandag påsk (Röd dag- Måndag, helgdag i arbetslivet 2017)

 1/5    Första maj (Röd dag-Måndag 2017)

 25/5   Kristi himmelfärds dag (Röd dag- Torsdag, helgdag i arbetslivet)

  3/6  Pingsafton (vanlig lödag i kalender 2017, helgdag i arbetslivet)

  4/6  Pingsdagen (Röd dag-Söndag 2017)

  6/6  Sveriges nationaldag (Röd dag-Tisdag 2017, helgdag i arbetslivet)

11/6  Heliga trefaldighets dag (Röd dag-Söndag) .

23/6 Midsommarafton (en vanlig fredag i kalender, helgdag i arbetslivet)

24/6 Midsommardagen (Röd dag,lördag 2017, Helgdag)

25/6  Johannes Döparensdag (Röd dag-Söndag) .

 1/10 Den heliga Mikaels dag (Röd dag-Söndag)

 8/10 Tacksägelsedagen (Röd dag-Söndag)

 4/11  Alla helgons dag (Röd dag- Lördag 2017)

 5/11   Söndag efter Alla helgons dag (Röd dag-Söndag)

10/11  Mårtensafton (vanlig vardag)

26/11  Domsöndagen (Röd dag-Söndag)

 3/12 1:a advent (Röda dag-Söndag)

10/12  2:a advent (Röd dag-Söndag) . Nobeldagen 2017.

13/12 Luciadagen (Vanlid vardag, onsdag 2017)

17/12 3:e advent (Röd dag- Söndag)

24/12 4:e advent (Röd dag-Söndag, Julafton 2017)

25/12 Juldagen (Röd dag, helgdag -Måndag 2017 ) 

26/12 Annandag jul (Röd dag, helgdag -Tisdag 2017)

31/12 Nyårsafton (Röd dag-Söndag).

 Röd dag = Helg dag

 Alla andra Söndagar är dessutom vanliga helgdagar = Röda dagar