Trosuppfattningar

Några av värlends största trosuppfattningar samt ungefärliga antal bekännare (2014), enligt Wikipedia - Den fria enkcyklopedin:

Det finns en uppsjö av olika trosuppfattningar samt religioner i hela världen. Hur många det finns går inte ens med säkerhet att faställa men det är thusentals.

Enligt Wikipedia  är världens största trosuppfattning Kristendom med ca 2,3 miljarder bekännare.

 Där efter kommer Islam med ca 1,5 miljarder bekännare.

Den trejde och fjärde platsen delas med Hinduism samt De som är utan religion eller tresuppfattning som Ateism m fl. De har vardera 1,1 miljarder anhängare.

Buddismen kommer först på 6:e plats och har ca 376 miljoner bekännare.

Judendomen på 13:e plats har ca 14 miljoner bekännare.

Sist på deras lista hittar man Scientilogikyrkan med ca 500 000 anhängare.

Om du vill se se övriga största trosuppfattningarna mm. på Wikipedia så kan Du själv Googla under "religioner".

Där kan man även se och leta fram de vanligaste Trosamfund i Sverige.

Enligt Nämnden för Statligt stöd till Trosamfund i Sverige kan man hitta 16 olika Trosamfund som har rätt till Statligt stöd, och dessa är (2014):

   1. Svenska kyrkan                           med ca 6.5 milj anhängare
   2. Islam (sunni+Shia)                            "      500 000       "
   3. Romersk katolska kyrkan                "      150 000       "
   4. Equameniakyrkan                            "      134 000       "
   5. Ortodoxa kyrkor                              "      131 000       "
   6. Pingströrelsen                                  "      109 000       "
   7. Evangeliska Frikyrkan                      "        49 000       "
   8. Svenska Allians missionen                "        21 000       "
   9. Färslingsarmén                                 "        14 000       "
   10. Judiska församlingen                        "          8 400       "
   11. Ungerska Protestantinska kyrkan     "          5 400      "
   12. Sveriges Buddhistiska samarbetsråd "          4 800      "
   13. Estniska evangelisk-lutherska k.       "          4 700      "
   14. Sjundedagens Adventister                 "          3 500      "
   15. Anglianska kyrkan                              "          3 500      "
   16. Lettlands evangelisk-lutherska k.      "         1 900

                                                       🙂