Innehåll

Min hemsida är under uppbygnad samt bearbetning.

Den innehåller lite fakta om de vanligaste religionerna i världen samt om religionsfriheten i Sverige.

Tanken är att få en kortfattad och samlad bild av de valigaste religionerna och =trosuppfattningarna i världen.

Hemsidan kan förhoppningsvis öka vårt nyfikenhet över de vanligaste trosuppfattningar i världen och vad de tror på.

Jag har själv Googlat och läst texter ur Wikipedia-Den fria encyklopedin och nästan all information i mina texter är mina sammanfatningar ur deras texter och går att hitta där. Viss fakta text kommer ur Bonniers Compact lexikon 1998 samt Slå upp 1983-84.